PÓŁKOLONIE LETNIE 2020

W STADNINIE KONI OLIMPIA

PRZYPOMINAMY

Niezbędnik uczestnika półkolonii:

- maseczka,
- odzież jeździecka (długie spodnie, pełne buty z płaską podeszwą i obcasem)
- odzież na przebranie stosowna do pogody (najlepiej sportowa, długi, krótki rękaw zamiennie),
- czapka z daszkiem,
- strój kąpielowy,
- ręcznik,
- krem z filtrem (min 30 )

W miarę możliwości prosimy o podpisanie sprzętu jeździeckiego imieniem i nazwiskiem.

Drodzy rodzice !

Na półkoloniach przez nas organizowanych jest zakaz używania telefonów przez dzieci. Zalecamy aby telefony pozostałych w domach. Kontakt telefoniczny możliwy przez wychowawcę lub kierownika półkolonii.

Przypominamy również aby dostarczyć oryginał karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz zapoznać się z dodatkowym regulaminem sanitarnym.

 

REGULAMIN SANITARNY COVID 19

1. Rodzic będzie mógł odprowadzić dziecko wyłącznie do przestrzeni wspólnej. Nie ma możliwości wchodzenia przez opiekunów prawnych do budynków / sal w których przebywają dzieci i odbywają się zajęcia.
2. Dziecko, które bierze udział w półkoloniach musi być zdrowe. Bardzo prosimy na zwrócenie uwagi na wszystkie objawy choroby. W przypadku takiej sytuacji będziemy zmuszeni odmówić przyjęcia dziecka na półkolonie, gdyż będzie ono stanowiło potencjalne zagrożenie dla reszty podopiecznych i opiekunów.
3. W sytuacji kiedy uczestnik półkolonii zacznie wykazywać objawy charakterystyczne dla przeziębienia, rodzic będzie zobowiązany możliwie jak najszybciej odebrać dziecko z terenu stadniny. Do czasu przyjazdu uczestnik będzie przebywał razem z jednym z opiekunów w osobnej sali.
4. Na półkolonie nie mogą zostać przyjęte dzieci, które miały wcześniej kontakt z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę lub były podejrzane o zakażenie koronawirusem.
5. Dzieci zostaną podzielone na 2 grupy 12 osobowe. Zgodnie z zaleceniami MEN każda z grup przez większość czasu będzie odbywała zajęcia w osobnej sali. Z wyjątkiem wyjścia na świeże powietrze lub czasu jazdy konnej. W zajęciach uczestniczymy według ustalonego harmonogramu.
6. Kontaktujemy się wyłącznie z osobami z grupy do której jesteśmy przydzieleni w dniu rozpoczęcia półkolonii. Nie poruszamy się dowolnie po Ośrodku, a między sobą staramy się zachować bezpieczną odległość 2 m
7. Sala będzie regularnie wietrzona, a wszystkie przedmioty używane przez dzieci regularnie dezynfekowane.
8. Posiłki i napoje wydawane będą w naczyniach jednorazowych w kilku turach.
9. Ręce myjemy przed każdym posiłkiem oraz każdorazowo przed wejściem do sali.
10. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na półkoloniach. Dzieci i opiekunowie nie muszą mieć założonych maseczek w trakcie zajęć i w trakcie pobytu. Maseczki należy zakładać w obiekcie gdzie przebywają inne osoby niż uczestnicy wypoczynku. Jeżeli sytuacja wymaga styczności z osobami trzecimi należy zakładać maseczkę.

 

Terminy (brak miejsc)

13 - 17. 07.2020 r. 
20 - 24. 07.2020 r.
03 - 07. 08.2020 r.
17 - 21.08. 2020 r.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na półkolonie letnie, które odbędą się w Stadninie Koni Olimpia (12 km od Bydgoszczy). Będzie to czas na pozyskanie nowych umiejętności jeździeckich oraz poznanie życia toczącego się w stajni. Nasze konie pozwolą dzieciom przeżyć niezapomniane chwile w siodle oraz spędzić dużo czasu na świeżym powietrzu.
Półkolonie trwają od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00. Cena 650zł

Zapewniamy wykwalifikowanych instruktorów i opiekunów, ubezpieczenie NW, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, ciepłe i zimne napoje. Półkolonie zgłoszone są do Kuratorium Oświaty.

W programie:
- 1 godzina jazdy konnej dla osób jeżdżących samodzielnie, dostosowane do poziomu zaawansowania (zajęcia w małych grupach), dla zaawansowanych podstawy skoków i ujeżdżenia,
- dla osób początkujących lonża trwająca 30 minut. Jest to optymalny czas biorąc pod uwagę ograniczoną wytrzymałość mięśni przy podążaniu za ruchem konia,
- nauka lonżowania, nauka podstaw komunikacji z koniem, praca z ziemi,
- ognisko,
- nauka kiełznania, siodłania i pielęgnacji koni,
- zajęcia około-stajenne, wizyta kowala lub weterynarza,
- zajęcia teoretyczne dotyczące żywienia, pielęgnacji oraz treningu koni
- animacje, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe w grupach,
- zajęcia z języka angielskiego z native speakerem o tematyce jeździeckiej

W celu rezerwacji miejsca należy wysłać zgłoszenie drogą mailową: stadninakoniolimpia@wp.pl
Proszę o podanie: Imię, nazwisko, data urodzenia uczestnika, numer telefonu do rodzica. 

 

Regulamin Półkolonii Letnich w Stadninie Koni Olimpia 2020 r.

1. Organizatorem pięciodniowych półkolonii jest Stowarzyszenie Stadnina Koni Olimpia, Olimpin 34, 86-061 Olimpin.
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawcy w godzinach 9.00 – 16.00.
3. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczny dojazd dziecka do Stadniny i jego powrót.
4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy.
5. W przypadku, gdy dziecko odbiera inna osoba niż rodzic/opiekun, rodzic/opiekun jest zobowiązany zgłosić powyższy fakt wychowawcy.
6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka, rodzic/opiekun zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie.
7. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż do godziny 16.
8. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są posiadać strój jeździecki tj.:
- długie spodnie,
- pełne buty z płaską podeszwą,
- kask jeździecki (do wypożyczenia na miejscu).
9. Uczestnicy warsztatów mają prawo do:
- udziału we wszystkich atrakcjach oferowanych przez organizatora,
- korzystania ze wszystkich sprzętów oraz materiałów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
- spokojnego wypoczynku.
10. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
- bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawcy,
- przestrzegać ramowego programu dnia,
- brać udział w realizacji programu półkolonii,
- szanować mienie, pomoce dydaktyczne i sprzęt jeździecki,
- zgłaszać wychowawcy wyjście po zakończeniu zajęć (w przypadku samodzielnego powrotu)
- zachowywać się grzecznie i kulturalnie.
11. Samowolne oddalenie się od wychowawcy, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawcy, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
12. Za szkody wyrządzone przez dziecko na mieniu Ośrodka lub innych uczestników półkolonii, odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie. Rodzice zobowiązują się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód podczas półkolonii.
13. Warunki uczestnictwa w półkoloniach:
- prawidłowo wypełniona karta kwalifikacyjna,
- podpisanie regulaminu półkolonii,
- złożenie oświadczenia o odbiorze dziecka,
- wpłaty bezzwrotnej zaliczki w kwocie 200,0zł w siedzibie Stadniny Koni Olimpia
lub na konto Stowarzyszenia Stadnina Koni Olimpia 17 1090 1072 0000 0001 3623 6217
z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz terminu z dopiskiem półkolonie
- dokonanie wpłaty za półkolonie nie później niż w dniu rozpoczęcia turnusu w siedzibie Stadniny Koni Olimpia lub na konto podane wyżej.
14. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości zmiany zadeklarowanego w formularzu zgłoszeniowym terminu półkolonii, chyba że organizator wyrazi na to zgodę.
15. Uczestników Półkolonii obowiązuje Regulamin Stadniny Koni Olimpia.
16. Za cenne rzeczy (telefony komórkowe, pieniądze, tablety itd.) oraz inne (np. odzież lub sprzęt jeździecki) przyniesione przez dzieci na półkolonie organizator nie odpowiada.
17. Rodzic/opiekun oświadcza, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach z udziałem koni, w tym do jazdy rekreacyjnej.
18. Rodzic/opiekun zdaje sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel Ośrodka nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestnika.

Zapisy na jazdy pod numerem

(w godz. 12:00 - 19:00):

tel. 518 307 138

 

 


Dojazd Bydgoszcz » Przyłęki » Olimpin Wieś